KURULTAYI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

KURULTAYI BAŞARIYLA TAMAMLADIK
28 Nisan 2014 tarihinde eklendi, 1.493 kez okundu.
Reklam

KURULTAYI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

KURULTAYTürk Metal’in Uludağ Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği “Öğrenci Kurultayı” başarıyla tamamlandı. 24 Nisan’da konukların Büyük Anadolu Ereğli Hotel’e yerleşmeleriyle başlayan etkinlik, 25 Nisan’da otelin Erdemir Salon’unda, “Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde” başlıklı Kurultay ile başladı.

Protokol konuşmalarının ardından ilk oturum, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof. Dr. Yusuf Alper’in moderatörlüğünde başladı.

Konuşmacı olarak çeşitli üniversitelerden öğrencilerin yer aldığı oturumlardan ilkinde; “TÜRK SENDİKACILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ” ana başlığı altında,  “Sendikayla Yaşam”,  “Türk Sendikacılığının Genel Görünümüne Kısa Bir Bakış: Bursa’da Bir Alan Araştırması”,  “Türkiye’de Kadın İşgücünün Sendikalaşma Süreci ve Sendikalara Katılımı”,  “Emeğin Dönüşümü ve Sendikacılığın Evrimi Üzerine Bir Değerlendirme” konuları işlendi.

Aynı gün öğle yemeğinin ardından Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü  Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu başkanlığında ikinci oturuma geçildi.

“SENDİKAL REKABET/ SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ/ÜYELİK/ /SENDİKAL BAĞLILIK/SENDİKAL TATMİN” başlığı altında gerçekleştirilen oturumda, “Türkiye’de Sendikal Rekabetin Örgütlenme Üzerindeki Etkileri: IKEA Örneği “, “Sendikalar arası Rekabet ve Örgütlenme Üzerine Etkileri: Toyoto- Sakarya Örneği”,  “Sendikal Demokrasi ve Sendikal Bağlılık”,  “Sendikal Bağlılık ve Tatmin “ konularına yer verildi.

“SENDİKAL ÖRGÜTLENMEDE ÖZEL KONULAR” başlıklı üçüncü oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof. Dr. Zeki Parlak yaptı.

 “Sendika Üyesi İşçi, Memur ve Sendika Üyesi Olmayan Memurların Sendika Üyeliğine Bakış Açıları (Denizli İli Örneği)”,  “Türkiye’de Çocuk Emeği ve Çocuk Emeğine Sendikaların Bakışı”, “Sendikalar Bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili İyileştirmelerin Yapılması ve Önlemlerin Alınmasında Sendikaların Rolü” konularını işlendiği oturum ardından serbest programa geçildi.

ETKİNLİĞİN İKİNCİ GÜNÜ

Öğrenci Kurultayı’nın, “ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL SENDİKACILIK” ana başlığı altında başlayan 26 Nisan’daki dördüncü oturumuna, Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü  Doç. Dr. Ayhan Gençler başkanlık yaptı.

Bu oturumda; “Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Sendikacılık”, “Yeni Çeltik Direnişi Üzerinden Yer altı Maden İş Sendikası Örneği ve Günümüz Sendikacılık Anlayışı ile Karşılaştırılması”, “Karabük Demir Çelik Fabrikasında Sendikacılık Hareketinin Tarihsel Gelişimi” konuları işlenmesinin ardından,  Öğrencilere Sendika Algısı ve Öğrenci Kurultayı Değerlendirme Anketlerinin Uygulanması yapıldı.

Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof.Dr. Aysen Tokol başkanlığındaki ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ VE SENDİKALAR konulu beşinci oturumun konuları ise şunlar oldu:

“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Sendikalara Bakışı: Yalova Üniversitesi Örneği”, “Öğrencilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Düşünceleri İle Sendikaların Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Beklenti ve Düşünceleri”, “Genç Çalışma Ekonomistleri İle Bir Sohbet.”

 KURULTAY DEĞERLENDİRMESİ

Son bölümde gerçekleştirilen kurultay değerlendirmesinde öğrencilerin görüş ve düşüncelerine yer verildi. 2 öğrenci, “Öğrenci Gözüyle Kurultay”,  2 sendikacı “Sendikacı Gözüyle Kurultay” ve 2 akademisyen tarafından da “Akademisyen Gözüyle Kurultay” değerlendirilmesi yapılan oturumlar tamamlanmış oldu.

 KURULTAY GALASI VE ERDEMİR GEZİSİ

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Öğrenci Kurultayı”nın Gala Gecesi de muhteşem oldu.

Sayın Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Pevrul Kavlak başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Yıldırım ve Genel Sekreterimiz Yücel Yücel’in onurlandırdığı gecede, programa katılan akademisyenler, Şube Başkanımız Yusuf Ziya Odabaş, şube yöneticilerimiz ile iş yeri temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Büyük Anadolu Ereğli Hotel’in “muhteşem” denilebilecek hazırlığı ile başlayan gecede bölgesel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde yemek yendi, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Zaman zaman yöresel oyun havalarının da çalınıp, seslendirildiği gecede oynanan oyunlara eşlik eden Sayın Kavlak, söylenen “İzmir Marşı”na da salonda bulunanlar ile birlikte ayakta eşlik etti. Bu arada bazı öğrenciler, Sayın Kavlak’ın işçilerle oynayarak eğlenmesini cep telefonlarıyla görüntülediler.

 ERDEMİR GEZİSİ VE VEDA…

Türk Metal Sendikamızın gerçekleştirdiği “Öğrenci Kurultayı”nın son gününde ise davetlilere Erdemir gezisi düzenlendi.

İki grup halinde gerçekleştirilen programda şirketin belirli bölgeleri gezdirilen öğrenciler, ünitelerdeki yetkili personel tarafından bilgilendirildi.

27 Nisan’da Büyük Anadolu Ereğli Hotel’den ayrılan öğrenciler, etkinlik ile ilgili yaptıkları genel değerlendirmede, bildikleri ancak yakın olamadıkları sendikacılığı bu kurultay ile öğrenme imkanı bulduklarını belirterek, şöyle dediler:

“Bu kurultay sayesinde Türkiye’deki bir eksiklik giderilmiş oldu. Demokrasilerde “vazgeçilmez” olarak kabul edilen üniversiteler ile sendikaların ortak hareket edebilmesinin önemi bu kurultayda daha iyi anlaşıldı. Özellikle Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak’ın konuşması çok etkileyiciydi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Çok iyi bilgilerle donatıldığımız etkinlikte, Dünyada yeri olan Erdemir’i de yakından görme imkanına sahip olduk. Bu birikimlerimizi arkadaşlarımızla mutlaka paylaşacağız.

Muhteşem denilebilecek bir gala gecesi yaşadık. Programın hayata geçmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.”

Reklam
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git