Türk Metal Kdz. Ereğli Şubesi

Erdemir

ERDEMİR


Ana şirketi Kdz. Ereğli'de bulunan ve Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'dir. İştiraklerimiz, İskenderun'da bulunan uzun mamul üreten ve yanı sıra yassıya dönüşüm yatırımları tamamlanmak üzere olan İSDEMİR, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan ERDEMİR Maden, Romanya'da silisli çelik tesisi ERDEMİR Romanya, demir çelik yatırımcılarına yatırım ve mühendislik yönetimi hizmeti veren ERENCO, lojistik hizmeti veren ERDEMİR Lojistik, Gebze'de soğuk ürün kesme ve dilme hizmeti veren ERDEMİR Çelik Servis Merkezi ve grubun gaz ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ERDEMİR Gaz'dır.

Grubumuz Türkiye ve Romanya'daki sanayi tesisleri ve Türkiye demir cevheri rezervlerinin %80'ine sahip maden sahaları ile demir çelik sektörünün önemli oyuncularındandır.

Grubumuzun biri Ereğli diğeri İskenderun tesislerinde olmak üzere 2 limanı bulunmaktadır.

Ülkemiz çelik sektörünün en yüksek bütçeli yatırımlarının gerçekleştiği şirketler her zaman ERDEMİR Grubu şirketleri olmuştur. 

ERDEMİR, entegre yassı çelik üreticisi olarak sanayimizin gelişmesine hizmet ederken, İMKB'nin de lokomotif hisseleri arasında yer almaktadır.

Grubumuzun 27 Şubat 2006 tarihinde ülkemizin en büyük gruplarından OYAK bünyesine katılması kurum tarihimizin en önemli kilometre taşıdır. Bu gelişme sonrasında, tek ekonomik birim ve tek çatı prensibi ile ERDEMİR Grubu'nun ayrı işletmelerindeki ortak fonksiyonların bir merkezden yönetimi sektördeki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir.

TARİHÇE

Sanayi üretiminin ekonomide ağırlık kazanmaya başladığı 1950'li yıllarda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısında büyük değişimler yaşandı. Tarım kredilerinin artırıldığı, karayolu, baraj inşaatları ve sulama işlerine hız verildiği bu dönemde kentleşme artarken, teneke, boru, vagon, ziraat aletleri gibi pek çok sektörde yassı çeliğe duyulan ihtiyaç had safhaya ulaştı. Bu ihtiyacı girişilen büyük yatırımlar sonucu giderek azalan döviz rezervleriyle karşılamak ise  neredeyse imkansızdı

1954 yılında Sümerbank öncülüğünde, ilgili bakanlıklardan temsilcilerin yer aldığı bir komisyon oluşturularak ulusal demir çelik sanayisinin gerekliliği gündeme getirildi. 1959 yılında ise Sanayi Bakanlığı'nca kurulan bir heyet ile ABD'de Koppers şirketi tarafından yapılabilirlik etüdü ve tesisi kuracak şirketin statüsü üzerine çalışmalar başlatıldı. Koppers Associates SA, İş Bankası A.Ş., Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yassı çelik üretecek şirketin kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruluşlarca 1959 yılı sonunda imzalanan bir protokol ile kurulacak Şirket için kanun tasarısı, Kurucular Anlaşması ve Şirket Esas Sözleşmesi gibi esasları hazırlamak ve yürütmek için bir müteşebbis heyeti seçildi.

Türkiye'nin ilk yassı çelik üreticisi tesisinin kurulması için 12 Şubat 1960'ta Kurucular Anlaşması imzalandı. 28 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 7462 sayılı bir kanunla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) adıyla bir anonim şirket kurulması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Süratle sanayileşme hamlesi yapan Türkiye'de gerek mevcut sanayinin beslenmesi gerekse yeni sanayi kollarının kurulup gelişmesi için, 11 Mayıs 1960'ta kuruluşumuz resmen tescil edildi.

1961 yılında başlayan inşaat ve montaj çalışmaları 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 15 Mayıs 1965'te yaklaşık 0,5 milyon ton ham çelik ve 0,4 milyon ton yassı çelik kapasitesiyle üretim yolculuğumuz başladı.

Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından olan 1,5 milyar dolar tutarındaki Kapasite Artırma ve Modernizasyon Yatırımları'nı (KAM I ve KAM II) 1996'da tamamladık. 1998 yılında Karadeniz'in ve Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Yeni Liman Tesislerimiz, 1999'da Kalay/Krom Kaplama Tesisimiz  hizmete girdi. 2008 yılında bütünüyle kendi mühendis ve işçilerimizin bilgi birikimi ve emeğinin ürünü olan Yeni 1 No.lu Yüksek Fırınımız Ayşe üretime başladı.

Kapasite artırımı yatırımlarının yanı sıra büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni şirketler kurarak, yurt içinde ve yurt dışında satın almalar yaparak bir şirketler topluluğuna dönüştü. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin amiral gemisi olduğu ERDEMİR Grubu'nda; 2001 yılında kurulan Erenco (Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.) ve ERDEMİR Çelik Servis Merkezi, 2002 yılında alınan ERDEMİR Romania S.R.L., ve İSDEMİR (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.), 2004'te kurulan ERDEMİR Lojistik A.Ş., ve ERDEMİR Gaz San ve Tic A.Ş. ile aynı yıl satın alınan ERDEMİR Madencilik San. ve Tic. A.Ş., yer alıyor.

ERDEMİR Grubu 27 Şubat 2006 tarihinden itibaren Türkiye'nin en büyük gruplarından olan OYAK'ın uluslararası piyasalardaki tecrübesi, finansal gücü ve çağdaş yönetim ilkeleri ışığında faaliyetlerini sürdürmektedir.